نصب و راه اندازی شیر ایستاده

در ارتفاعات و سایزبندیهایی مختلف با انشعابات گوناگون شیرهای ایستاده آتش نشانی تولید و نصب میشود . شیر هیدرانت یا شیرهای ایستاده از دسته شیرهای فولادی آتش نشانی میباشند که در تقاطع ها ، مزارع و جنگل های در معرض آتش سوزی و کلیه نقاط پر تردد که محیط های مناسبی برای مانور ماشین آتش نشانی نیستند تعبیه میگردد . خدمات نصب و راه اندازی ، جابجای و تعویض  و تعمیرات شیرهای ایستاده را به پشین ایمن بسپارید .

فروش و نصب شیر ایستاده آتش نشانی

بازگشت به لیست